Ich brak stwarza wiele problemów. Tracimy na tym wszyscy – portal Pulshr

Choć powoli trend się zmienia, to nadal mamy za mało kobiet na czele firm czy wśród inwestorów. Na takim podejściu sporo się traci. Bo jak pokazują wyniki badania firmy doradczej McKinsey & Company, firmy z większą równością płci na wyższych stanowiskach mają o 26 proc. większe szanse na ponadprzeciętne zyski niż te, które mają mniej kobiet wśród kadry zarządzającej lub nie mają ich wcale.

  • Jak wynika z tegorocznego raportu McKinsey & Company “Win-win: Jak lepiej wykorzystać potencjał kobiet w polskiej gospodarce”, Polki stanowią 52 proc. populacji kraju oraz aż 66 proc. osób kończących uczelnie wyższe, za to ich udział w rynku pracy wynosi tylko 45 proc.
  • Z każdym szczeblem kariery zawodowej udział kobiet maleje. Wśród wyższej kadry zarządzającej to tylko 15 proc., o 4 pkt proc. mniej niż średnia w Europie Środkowo-Wschodniej. Najniższy udział kobiet obserwujemy wśród prezesów spółek – stanowią one jedynie 6 proc. ogółu.
  • W wielu firmach wśród wyższej kadry zarządzającej wciąż nie ma ani jednej kobiety. Ten problem dotyczy całej Europy Środkowo-Wschodniej – obejmuje aż 44 proc. przebadanych spółek z regionu i 49 proc. w Polsce.

– Zmniejszenie tych nierówności, może przynieść wymierne korzyści dla polskiej gospodarki. Do 2030 roku może to być dodatkowe ponad 9 proc. PKB Polski, czyli równowartość prawie 300 mld złotych rocznie. Do zrealizowania takiego scenariusza mogą przyczynić się trzy kluczowe czynniki: większy udział kobiet na rynku pracy, większa liczba godzin płatnych przepracowanych przez kobiety oraz większa reprezentacja kobiet w sektorach o największej produktywności podkreśla Ewa Kumorek-Fedor, dyrektor zarządzający Fedor Consulting.

Źródło:https://www.pulshr.pl/zarzadzanie/ich-brak-stwarza-wiele-problemow-tracimy-na-tym-wszyscy,85615.html