Polskie Radio Kraków -ZIELONE ŚWIATŁO DLA ROZWOJU MAGAZYNÓW ENERGII W POLSCE

Pod koniec listopada 2020 r., rząd przyjął projekt nowelizacji Prawa energetycznego, zawierający szereg uregulowań dotyczących magazynów energii.

Nowelizacja wprowadza kompleksowe rozwiązania dla funkcjonowania i rozwoju magazynów energii w Polsce. „Magazyny energii wspierają budowę energetyki niskoemisyjnej, przyczyniając się do realizacji celów polityki unijnej w zakresie emisyjności energetyki oraz gospodarki. Magazynowanie energii to niezbędny elementem transformacji energetyki. Magazyny zapewniają elastyczność funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, zwiększając możliwości wykorzystania energii ze źródeł OZE oraz poprawiając bezpieczeństwo funkcjonowania systemu elektroenergetycznego” – mówi Barbara Adamska, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Magazynowania Energii.

Prosument posiadający magazyn energii elektrycznej będzie zobowiązany poinformować o tym fakcie właściwego Operatora Systemu Dystrybucyjnego, podając rodzaj magazynu  użytego w mikroinstalacji. Nowelizacja zawiera również uregulowania dotyczące wydawania warunków przyłączania oraz umów o przyłączenie. Uregulowana została również kwestia ekspertyzy wpływu urządzeń na system elektroenergetyczny.

Przyjęty przez rząd projekt ustawy zmieniającej Prawo energetyczne  został teraz skierowany do prac w Sejmie. Jest szansa, że nowelizacja zostanie uchwalona do końca bieżącego roku.

Cała rozmowa:https://www.radiokrakow.pl/audycje/nowa-energia/zielone-swiatlo-dla-rozwoju-magazynow-energii-w-polsce/