Nasi eksperci

Eksperci, z którymi współpracujemy przy projektach szkoleniowo-konferencyjnych oraz debatach eksperckich

szczepanskiMirosław Szczepański

Wiceprezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz International Institute for Securities Market Development w Waszyngtonie. Posiada dyplomy egzaminów państwowych na członka rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa oraz na syndyka masy upadłościowej. Wieloletni pracownik GPW S.A., gdzie pełnił m.in. funkcje: Dyrektora Działu Notowań, Dyrektora Działu Rozwoju i Współpracy Regionalnej, członka Komisji Egzaminacyjnej dla kandydatów na maklerów giełdowych, reprezentanta GPW w Zespole Doradczym KDPW. Na przełomie lat 2008-2009 odpowiedzialny za rozwój usług brokerskich w Raiffeisen Bank Polska S.A. Od końca 2009 do lutego 2013 roku Prezes Zarządu WSEInfoEngine S.A., a od roku 2012 do lutego 2013 r. Prezes Zarządu Instytutu Rynku Kapitałowego – WSE Research S.A. Od kwietnia 2013 r. Członek Zarządu GPW S.A. oraz Przewodniczący Rady Nadzorczej IRK WSE Research S.A. Od maja 2013 r. Członek Rady Nadzorczej Towarowej Giełdy Energii S.A.. Od lipca 2013 Przewodniczący Rady Nadzorczej WSEInfoEngine S.A. Od marca 2014 r. członek Rady Nadzorczej WSE Commodities S.A.

Konrad ŁapińskiKonrad Łapiński

Jeden z najlepszych w Polsce zarządzających. Od stycznia 2002 roku zarządza funduszami zawierającymi w swoich portfelach znaczną część akcji spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W 2001 roku zatrudniony w Skarbiec TFI jako analityk rynków akcji. Do jego obowiązków należało przygotowanie analiz i rekomendacji. Od 2004 roku objął zarządzanie funduszem Skarbiec Net. Od początku działalności (tj. od 2005 roku) zarządzał Specjalistycznym Funduszem Inwestycji Otwartych Skarbiec – Top Funduszy Akcji a także Skarbiec – Top Funduszy Stabilnych SFIO oraz Funduszem Inwestycji Zamkniętych Sezam II. Obecnie zarządza funduszem Total FIZ.

Dr hab. Piotr ZielonkaDr hab. Piotr Zielonka

Profesor nadzwyczajny warszawskiej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, gdzie zajmuje się psychologią ryzyka. Prowadził badania biofizyczne oraz eksperymenty dotyczące fizjologii mózgu przy współpracy z Centrum Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej Polskiej Akademii Nauk. Wydał książkę pod tytułem „Behawioralne aspekty inwestowania na rynku papierów wartościowych”. Jest współautorem programu oraz kierownikiem studiów podyplomowych „Psychologia biznesu dla menedżerów” na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Obecnie zajmuje się psychologią rynku finansowego w szczególności problematyką dyskontowania odroczonych wypłat.

Wojciech BiałekWojciech Białek

Główny analityk CDM Pekao. Autor setek komentarzy i artykułów zamieszczanych w prasie na temat rynków finansowych, częsty gość konferencji poświęconych inwestowaniu. Pracował jako analityk w krakowskich domach maklerskich DM Magnus i RDM Polonia. Od 1999 w SEB TFI najpierw jako zarządzający funduszami zrównoważonymi, a następnie od 2003 roku jako główny analityk i od 2005 roku członek międzynarodowego zespołu zarządzającego funduszami SEB inwestującymi na rynkach akcji Europy Środkowej i Wschodniej. Urodzony w Krakowie w 1969 roku, absolwent informatyki na Wydziale Matematyczno-Fizycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 1993-95 student na Wydziale Filozoficznym UJ. Od 2008 roku autor popularnego blogu na temat rynków finansowych na blox.pl.

Grzegorz ŁętochaDr Grzegorz Łętocha
Licencjonowany doradca inwestycyjny, nr licencji 154. Karierę zawodową rozpoczął w latach 1996-1999, współpracując z Wydawnictwem Finansowym WIG-Press jako redaktor naukowy, redagując m.in. serię podręczników finansowych we współpracy z Komisją Papierów Wartościowych i Giełd. W latach 2000-2007 związany z Grupą PZU, gdzie zajmował m.in. stanowiska: zarządzający funduszami inwestycyjnymi, doradca inwestycyjny w Biurze Rynku Publicznego PZU Asset Management, dyrektor Departamentu Rozwoju Produktów w TFI PZU. Obecnie kieruje Departamentem Zarządzania Projektami w BPH TFI. Od 2004 r. wiceprezes Związku Maklerów i Doradców. Prowadził wiele kursów i szkoleń, w tym związanych z problematyką zarządzania funduszami inwestycyjnymi oraz wyceną akcji i zarządzaniem finansami przedsiębiorstw. Członek komisji egzaminacyjnej dla maklerów papierów wartościowych. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej, posiada tytuł doktora nauk ekonomicznych.

Grzegorz ZalewskiGrzegorz Zalewski

Autor licznych publikacji o rynkach finansowych, w tym książki „Kontrakty terminowe w praktyce”, która ukazała się w dwóch wydaniach. Brał udział w wielu seminariach i debatach w ramach organizowanych w kraju konferencji finansowych. Karierę zawodową rozpoczął w 1993 roku w Gazecie Giełdy Parkiet, zajmując się analizami rynku polskiego i światowego. W krótkim czasie został dyrektorem departamentu działu analiz rynkowych. Od 1999 roku pracował jako analityk w funduszu inwestycyjnym DWS Polska, gdzie m.in. zarządzał funduszem prywatyzacji oraz zajmował się transakcjami zabezpieczającymi na rynku terminowym. Był redaktorem naczelnym magazynu dla inwestorów Profesjonalny Inwestor, pracował w dzienniku „Prawo i Gospodarka” oraz był redaktorem naczelnym „Magazynu Finansowego”. Współpracował z Giełdą Papierów Wartościowych oraz Warszawską Giełdą Towarową, gdzie jest maklerem niezależnym.

dr hab. prof.SGH. Krzysztof Borowskidr hab. prof. Krzysztof Borowski

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor nadzwyczajny w Katedrze Bankowości Szkoły Głównej Handlowej. Wykłada na tej uczelni analizę techniczną, analizę fundamentalną, usługi bankowości inwestycyjnej. W ciągu ponad 20 lat pracy zdobywał doświadczenie na krajowym i zagranicznym rynku kapitałowym. Absolwent kierunków: Finanse i Bankowość, Zarządzanie i Marketing SGH  oraz Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Jest autorem licznych publikacji naukowych z zakresu analizy technicznej, bankowości inwestycyjnej, finansów behawioralnych, inwestycji alternatywnych. Wykonał i opublikował ponad 10 000 analiz technicznych. Autor monografii: „Teoria i praktyka benchmarków”, Difin 2011, oraz współautor książki poświęconej analizie technicznej: „Zastosowanie teoria Carolana i Fischera na rynku kapitałowym”, Difin 2004.