Analiza techniczna – Warsztaty – poziom podstawowy cz.1

Warsztaty Online - 22 marca 2021 r., godz. 11.00

 • Podczas szkolenia dowiesz się m.in.:

  1. Jak stawiać pierwsze kroki w świecie analizy technicznej,
  2. Że trend jest Twoim przyjacielem, ale czasami może stać się wrogiem,
  3. Że ceny lubą zatrzymywać się w pobliżu i odbijać od poziomów wsparcia i oporu,
  4. Że średnie ruchome są bardzo prostym narzędziem, ale niezwykle skutecznym przy wyraźnych trendach wzrostowych lub spadkowych.

  Prof. Krzysztof Borowski o blisko 30-letnim stażu na rynkach finansowych opowie Ci i pokaże jak sam to robi.Warsztat prowadzony jest w systemie: krótki wykład z teorii 3-5 minut i zajęcia praktyczne w programie z analizy technicznej (portal Stockwatch).

  To właśnie na zajęcia praktyczne kładziony jest największy nacisk.

  Warsztaty przeznaczone są dla osób stawiających pierwsze kroki w zakresie analizy technicznej, którzy chcieliby zobaczyć jak robą to profesjonaliści oraz sami chcieliby rozpocząć przygodę z analizą wykresów.

  Czasami chciałbyś zapytać o określone rzeczy z analizy technicznej i nie wiesz do kogo się z tym zwrócić. W czasie tego szkolenia można zadawać proste, a nawet banalne pytania.   Chodzi nam o to, aby rozwiać wątpliwości dotyczące inwestowania na poziome podstawowym.Warsztat odbywać się będzie w wersji @online w czasie rzeczywistym, zatem istnieje możliwość pełnej interakcji z prowadzącym – pytania zadawać można na czacie oraz po włączeniu mikrofonu.

  Szkolenie dobywa się na platformie Microsoft Teams, która umożliwia:

  1. Dostęp do szkolenia z każdego miejsca
  2. Łatwą obsługę
  3. Nagranie szkolenia i dostęp do nagrania przez pewien czas po nim (np. 1 miesiąca)
  4. Czat z uczestnikami i prelegentem
  5. Zamieszczanie materiałów dla uczestników szkolenia

  W czasie szkolenia można zadawać proste, a nawet banalne pytania!   Chodzi nam o to, aby rozwiać wątpliwości związane z inwestowaniem na poziomie podstawowym

  Ponadto w trakcie szkolenia Uczestnicy będą korzystać z platformy Stockwatch, na której (po wcześniejszym zarejestrowaniu się i założeniu konta) będą mogli samodzielnie przeprowadzać proste analizy techniczne wybranych walorów.

  Regulamin

  Koszt udziału jednej osoby w wydarzeniu:

  350,00 PLN + VAT cena promocyjna przy zgłoszeniu do 8 marca 2021

  400,00 PLN + VAT cena standardowa

  • Wydarzenie będzie prowadzone w języku polskim.
  • Opłata za udział w wydarzeniu obejmuje: link do pokoju webinarowego, materiały szkoleniowe on-line
  • Nadesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.
  • Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego stanowi zawarcie umowy pomiędzy Fedor Consulting a Zgłaszającym.
  • Potwierdzenie rejestracji zgłaszanego uczestnika zostanie przesłane wraz
   z fakturą proforma na podany adres e-mail w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania formularza zgłoszeniowego.
  • Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 7 dni od wysłania zgłoszenia, ale nie później niż przed rozpoczęciem wydarzenia na konto: Fedor Consulting , Ul. Drawska 16 d. lok.23 , 02-202 Warszawa; NIP 869-175-04-68; MBANK S.A.; 43 1140 2004 0000 3602 8077 8211
  • W ciągu 7 dni od daty otrzymania wpłaty na konto zostanie wystawiona faktura VAT i przesłana na podany poniżej adres email.
  • Osoby odwołujące uczestnictwo na 14 dni przed wydarzeniem, otrzymają zwrot uiszczonej opłaty. Wycofującym się na 13 – 7 dni przed wydarzeniem zwracamy 50% opłaty. Na 6 dni przed wydarzeniem i później nie przyjmujemy odwołań uczestnictwa w spotkaniu.
  • Zamiast zgłoszonej osoby w wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy. Zmianę uczestnika ze względów organizacyjnych należy zgłosić na maksymalnie 3 dni przed wydarzeniem i musi zostać zaakceptowana przez Fedor Consulting.
  • Rezygnacji z udziału w wydarzeniu należy dokonać w formie pisemnej. Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału.
  • Nie odwołanie zgłoszenia i nie wzięcie udziału w wydarzeniu nie jest jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa i spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
  • Od nieterminowej zapłaty Fedor Consulting przysługują odsetki ustawowe.
  • Fedor Consulting zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie wydarzenia oraz, w szczególnych wypadkach, zmiany terminu. Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania ze strony Fedor Consulting
  • W przypadku, gdy wydarzenie nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od Fedor Consulting lub tzw. siły wyższej, Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z uczestnictwem w wydarzeniu. Zwrotowi podlega jedynie opłata za udział.
  • Fedor Consulting zastrzega sobie wyłączne prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Zmiany nie wymagają uzasadnienia.
  • Fedor Consulting zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa bez podania przyczyny.
 • PROGRAM:

  10:45 – logowanie do systemu

  • Wykresy – rodzaje (liniowy, słupki i świece japońskie), horyzonty czasowe (tikowy, godzinowy, dzienny, tygodniowy, miesięczny), skala arytmetyczna i logarytmiczna
  • Trendy – rodzaje (kierunek: wertykalne i horyzontalne, czas ich trwania: krótko-, średnio- i długoterminowe-) i jak je rysować na wykresach.
  • Przebicie linii trendu –  znacznie tego sygnału
  • Poziomy wsparcia i oporu – statyczne poziomy zatrzymania dla cen. Jak się kształtują oraz przebicia tych poziomów.
  • Średnie ruchome – rodzaje średnich ruchomych (zwykła, ważona liniowo i wykładniczo, długości średnich ruchomych). Przebicie średniej ruchomej, odbicia od średniej ruchomej (czyli średnia jako dynamiczne wsparcie lub opór). Zasada złotego krzyża i krzyża śmierci.

  Czas trwania: 4 godziny lekcyjne, po 45 minut

  Cena: 400 zł Netto+VAT

  Cena z rabatem 50,00 PLN przy zgłoszeniu do 8 marca 2021: 350,00 PLN netto

  Liczba uczestników – maksymalnie 20 osób.

  • Szkolenia indywidualne – ustalane indywidualnie z inwestorami (na życzenie)

  Prowadzący:

  PROF. KRZYSZTOF BOROWSKI

  prof. Krzysztof Borowski

  PROF. KRZYSZTOF BOROWSKI
  Krzysztof Borowski związany jest z rynkiem kapitałowym od początku lat 90-tych XX w. Pracował zarówno na rynkach zagranicznych jak i krajowym. Specjalizuje się w szeroko rozumianej bankowości inwestycyjnej, a zwłaszcza w analizie technicznej i fundamentalnej, inwestycjach alternatywnych oraz finansach behawioralnych. Aktualnie jest zatrudniony na stanowisku eksperta w Narodowym Banku Polskim oraz profesora w Szkole Głównej Handlowej. W tym ostatnim miejscu pracy prowadzi wykłady z analizy technicznej i fundamentalnej, bankowości inwestycyjnej i finansów behawioralnych na studiach licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych. Jest współtwórcą projektu Giełdowa Akademia Filmowa realizowanego wspólnie z GPW w Warszawie. Autor wielu monografii i artykułów z obszaru rynku finansowego.

Zapisz się już teraz: