Nasi eksperci

Eksperci, z którymi współpracujemy przy projektach szkoleniowo-konferencyjnych oraz debatach eksperckich

Aleksander Mokrzycki – Wiceprezes PFR Ventures

Menedżer z 20-letnim doświadczeniem w sektorze finansowym i asset management. Obecnie zajmujący stanowisko Wiceprezesa PFR Ventures. W latach 2007 – 2017 związany z BPH TFI, gdzie jako Wiceprezes Zarządu ds. finansowo-operacyjnych odpowiedzialny był m.in. za działalność operacyjną, sprawozdawczość finansową oraz współpracę z agentem transferowym, depozytariuszem i audytorem. Wcześniej związany z Bankiem BPH, gdzie jako Dyrektor w Obszarze Finansowym, zaangażowany był w proces podziału Banku. Był również Prezesem Zarządu spółek typu venture capital w grupie Banku BPH: PBK Inwestycje oraz Final Holding. Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Posiada certyfikat CFA i licencję doradcy inwestycyjnego.

Konrad Łapiński

Jeden z najlepszych w Polsce zarządzających. Od stycznia 2002 roku zarządza funduszami zawierającymi w swoich portfelach znaczną część akcji spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W 2001 roku zatrudniony w Skarbiec TFI jako analityk rynków akcji. Do jego obowiązków należało przygotowanie analiz i rekomendacji. Od 2004 roku objął zarządzanie funduszem Skarbiec Net. Od początku działalności (tj. od 2005 roku) zarządzał Specjalistycznym Funduszem Inwestycji Otwartych Skarbiec – Top Funduszy Akcji a także Skarbiec – Top Funduszy Stabilnych SFIO oraz Funduszem Inwestycji Zamkniętych Sezam II. Obecnie zarządza funduszem Total FIZ.

Prof. Piotr Zielonka

dr hab. Piotr Zielonka, profesor nadzwyczajny w Zakładzie Ekonofizyki SGGW. Od wielu lat prowadzi badania naukowe w zakresie ekonomii behawioralnej, psychologii ryzyka oraz psychologii inwestowania.W swoich książkach na prace Zielonki powołuje się Nasim Taleb. Autor wielu pozycji książkowych w tym dwóch nawiązujących do giełdy. Pierwszej „Giełda i Psychologia” oraz najnowsza książki „Punkt Odniesienia” do której w głównej mierze będziemy się odnosić. Piotr Zielonka jest współtwórcą i kierownikiem studiów podyplomowych „Psychologia Biznesu dla Menedżerów” na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Chętnie zapraszany do udziału w różnego rodzaju wydarzeniach oraz cytowany przez media jako ekspert w dziedzinie psychologii behawioralnej.

Wojciech Białek

Główny analityk CDM Pekao. Autor setek komentarzy i artykułów zamieszczanych w prasie na temat rynków finansowych, częsty gość konferencji poświęconych inwestowaniu. Pracował jako analityk w krakowskich domach maklerskich DM Magnus i RDM Polonia. Od 1999 w SEB TFI najpierw jako zarządzający funduszami zrównoważonymi, a następnie od 2003 roku jako główny analityk i od 2005 roku członek międzynarodowego zespołu zarządzającego funduszami SEB inwestującymi na rynkach akcji Europy Środkowej i Wschodniej. Urodzony w Krakowie w 1969 roku, absolwent informatyki na Wydziale Matematyczno-Fizycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 1993-95 student na Wydziale Filozoficznym UJ. Od 2008 roku autor popularnego blogu na temat rynków finansowych na blox.pl.

Dr Grzegorz Łętocha
Licencjonowany doradca inwestycyjny, nr licencji 154. Karierę zawodową rozpoczął w latach 1996-1999, współpracując z Wydawnictwem Finansowym WIG-Press jako redaktor naukowy, redagując m.in. serię podręczników finansowych we współpracy z Komisją Papierów Wartościowych i Giełd. W latach 2000-2007 związany z Grupą PZU, gdzie zajmował m.in. stanowiska: zarządzający funduszami inwestycyjnymi, doradca inwestycyjny w Biurze Rynku Publicznego PZU Asset Management, dyrektor Departamentu Rozwoju Produktów w TFI PZU. Obecnie kieruje Departamentem Zarządzania Projektami w BPH TFI. Od 2004 r. wiceprezes Związku Maklerów i Doradców. Prowadził wiele kursów i szkoleń, w tym związanych z problematyką zarządzania funduszami inwestycyjnymi oraz wyceną akcji i zarządzaniem finansami przedsiębiorstw. Członek komisji egzaminacyjnej dla maklerów papierów wartościowych. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej, posiada tytuł doktora nauk ekonomicznych.

Grzegorz Zalewski

Autor licznych publikacji o rynkach finansowych, w tym książki „Kontrakty terminowe w praktyce”, która ukazała się w dwóch wydaniach. Brał udział w wielu seminariach i debatach w ramach organizowanych w kraju konferencji finansowych. Karierę zawodową rozpoczął w 1993 roku w Gazecie Giełdy Parkiet, zajmując się analizami rynku polskiego i światowego. W krótkim czasie został dyrektorem departamentu działu analiz rynkowych. Od 1999 roku pracował jako analityk w funduszu inwestycyjnym DWS Polska, gdzie m.in. zarządzał funduszem prywatyzacji oraz zajmował się transakcjami zabezpieczającymi na rynku terminowym. Był redaktorem naczelnym magazynu dla inwestorów Profesjonalny Inwestor, pracował w dzienniku „Prawo i Gospodarka” oraz był redaktorem naczelnym „Magazynu Finansowego”. Współpracował z Giełdą Papierów Wartościowych oraz Warszawską Giełdą Towarową, gdzie jest maklerem niezależnym.

dr hab. prof. Krzysztof Borowski

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor nadzwyczajny w Katedrze Bankowości Szkoły Głównej Handlowej. Wykłada na tej uczelni analizę techniczną, analizę fundamentalną, usługi bankowości inwestycyjnej. W ciągu ponad 20 lat pracy zdobywał doświadczenie na krajowym i zagranicznym rynku kapitałowym. Absolwent kierunków: Finanse i Bankowość, Zarządzanie i Marketing SGH  oraz Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Jest autorem licznych publikacji naukowych z zakresu analizy technicznej, bankowości inwestycyjnej, finansów behawioralnych, inwestycji alternatywnych. Wykonał i opublikował ponad 10 000 analiz technicznych. Autor monografii: „Teoria i praktyka benchmarków”, Difin 2011, oraz współautor książki poświęconej analizie technicznej: „Zastosowanie teoria Carolana i Fischera na rynku kapitałowym”, Difin 2004.