Szkolenie indywidualne z inwestowania

To szkolenie to rozmowa na temat wybranych przez Inwestora fragmentów rynku finansowego, w czasie której Słuchaczowi przekazane zostaną wskazówki jak poruszać się w wybranym segmencie rynku, jakie instrumenty są na nim dostępne, na jakie czynniki należy zwrócić uwagę podczas inwestowania w danym obszarze oraz jakie są powiązania między poszczególnymi elementami rynku. Prowadzący będzie starał się odpowiedzieć na zadawane przez Słuchacza pytania, które pojawią się w trakcie szkolenia.

Szkolenie przeznaczone jest dla  Inwestorów zainteresowanych jednym lub kilkoma fragmentami rynku finansowego:

a)  rynek akcji, w tym rynek New Connect

b) rynek obligacji (w tym rynek Catalyst)

c) rynek metali szlachetnych (złota, srebra, platyny, palladu) – instrumenty notowane na rynkach finansowych      oraz inwestowanie na rynku bulionowym

d) rynek dzieł sztuki

e) konstruowanie portfela inwestycyjnego złożonego z instrumentów finansowych notowanych na wielu rynkach, w zależności od oczekiwanej stopy zwrotu i ryzyka

 

Szkolenie przygotowywanej jest „szyte na miarę ” potrzeb Inwestora, po wcześniejszym ustaleniu listy zagadnień, które zostaną poruszone oraz czasu, jaki ma być na nie przeznaczony.

PARTNER MEDIALNY:

 

 

 

 

Cena szkolenia obejmuje również materiały przygotowane dla uczestnika, które zostaną udostępnione w trakcie szkolenia.

Czas trwania: 1 godzina zegarowa

Cena: 2000 zł netto +VAT

Liczba uczestników: 1 osoba.

Forma szkolenia: szkolenie online

Szkolenie prowadzone jest przez uznanego niezależnego eksperta z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem na rynku finansowym i giełdowym.

 

 

Kontakt w sprawie zgłoszenia i ustalenia szczegółów: e.fedor@fedorconsulting.pl