Workshops – Zasady Ładu Korporacyjnego KNF

10 december 2014

baner-fed-szkolenie

Zasady Ładu Korporacyjnego KNF – interpretacja, zagadnienia problemowe, wdrożenie.

Warsztaty dla instytucji finansowych.
Termin: 10 grudnia 2014 r.
Warszawa, Centrum Konferencyjne Dago, Rondo ONZ 1 (II p.)

Związek Maklerów i Doradców,
Kancelaria Bird&Bird oraz Fedor Consulting zapraszają na warsztaty poświęcone praktycznym aspektom wdrożenia Zasady Ładu Korporacyjnego KNF. Szkolenie adresowane jest dla przedstawicieli banków, towarzystw ubezpieczeniowych, towarzystw funduszy inwestycyjnych, domów maklerskich, towarzystw funduszy emerytalnych i SKOK.
W trakcie warsztatów omówione zostaną m.in. praktyczne sposoby interpretacji Zasad, zagadnienia problemowe budzące największe trudności przy wdrażaniu, etapy i tryb wdrożenia, regulacje wewnętrzne, które należy opracować lub poddać przeglądowi w związku z wdrożeniem Zasad.
Szkolenie prowadzone jest przed doświadczony zespół prawników Kancelarii Bird&Bird. Formuła warsztatowa przewiduje możliwość zadawania pytań i poświęcenia największej uwagi na te zagadnienia, które budzą największe zainteresowanie uczestników. Zachęcamy do wskazania w formularzu rejestracyjnym konkretnych zagadnień, które według Państwa powinny zostać omówione podczas warsztatów.

 Szkolenie adresowane jest w szczególności do:
członków zarządu instytucji finansowych zobowiązanych do wdrożenia Zasad Ładu Korporacyjnego,
pracowników Departamentów Compliance,
inspektorów nadzoru,
pracowników Departamentu Prawnego.

Program szkolenia
Rejestracja: godz. 9.00-9.30
Szkolenie odbywa się w godzinach: 9.30 – 17.00

1. Status Zasad Ładu Korporacyjnego KNF – prawny status dokumentu a praktyczne możliwości jego egzekwowania (w tym możliwy wpływ na BION).
2.Próba stworzenia przydatnych narzędzi interpretacyjnych – wykorzystanie doświadczeń w zakresie:
– funkcjonujących kodeksów dobrych praktyk,
– regulacji obowiązujących już niektóre instytucje nadzorowane przez KNF,
-trendów promowanych w UE.
3.Zasada proporcjonalności w stosowaniu Zasad – co może oznaczać w praktyce,
4.Omówienie przykładów interpretacji Zasady i wdrożenia ich w zgodzie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, uzasadnienie wdrożenia akcjonariuszom.
W tej części omówione zostaną najbardziej kontrowersyjne tematy, z uwzględnieniem pytań przekazanych przez uczestników warsztatów.
5.Praktyczne skutki regulacji – konieczne zmiany organizacyjne, przygotowanie nowych polityk i regulaminów.
6.Sposób publikacji informacji o stosowaniu Zasad oraz sposób przygotowania uzasadnienia o ich nie stosowaniu.
7.Jakie czynności należy podjąć przed 1 stycznia 2015 roku.  Czy niektóre wdrożenia można odłożyć w czasie?

Zgłoszenia
Cena szkolenia: 890 zł netto (+23% VAT)
W trakcie szkolenia przewidziano lunch i poczęstunek
Zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego dostępnego na www.zmid.org.pl

Dodatkowe informacje:
Związek Maklerów i Doradców
ul. Sienna 93/2
00-815 Warszawa
tel. 22 628 37 43 / e-mail: biuro@zmid.org.pl
www.zmid.org.pl