Media o nas

 • Jedni w kraju, drudzy za granicę

  Mimo licznych zapowiedzi o światowej ekspansji narodowe czempiony kontrolowane przez państwo koncentrują się głównie na przejęciach na własnym podwórku. Z kolei prywatne spółki doskonale sobie radzą z zakupami za granicą.

 • W Poznaniu trwa boom na rynku nieruchomości mieszkań

  Do wprowadzania nowych ofert na poznański rynek mieszkaniowy zachęca w znaczącym stopniu rosnąca liczba klientów inwestycyjnych, czyli dość zamożnych osób szukających odpowiednich lokat dla swoich nadwyżek finansowych.

 • Po Mazurach pływa platforma Toyoty.

  Z kolei według Ewy Kumorek-Fedor, dyrektor generalnej Fedor Consulting działanie Toyoty jest idealnym przykładem na to, jak dobrze zapowiadająca się akcja marketingowa może zostać zaprzepaszczona, a wręcz przynieść całkowicie odwrotne efekty od zamierzonych poprzez nieprzemyślaną strategię marketingową. – O ile w działaniach Toyoty można doszukać się celu, który chciała osiągnąć, o tyle widać też, że […]

 • Kłopoty Kani to nie incydent

  W przypadku Kani zogniskowały się wszystkie niekorzystne czynniki, zarówno te indywidualne i specyficzne dla firmy i branży, w której działa, jak i te o szerszym, systemowym znaczeniu, mogące dotyczyć większego grona przedsiębiorców.

 • Inwestorzy wciąż nie doceniają deweloperów

  Firmy deweloperskie biją rekordy liczby budowanych mieszkań, osiągają bardzo dobre wyniki finansowe, wzmocniły kondycję, uodparniając się na ewentualne osłabienie koniunktury na rynku. Te pozytywne zjawiska i dobre perspektywy nie przekładają się jednak w adekwatnym stopniu ani na notowania akcji deweloperów, ani na wskaźniki ich wyceny, które pozostają na bardzo niskich poziomach. czytaj więcej