„Jak poprawić wiarygodność, by dostać kredyt na mieszkanie? „

www.inwestycje.pl

– Znacząca większość transakcji zakupu nieruchomości finansowana jest kredytami i nie przewidujemy, aby w tej kwestii nastąpiły jakieś istotne zmiany. Obecnie udział kredytów w finansowaniu naszych nieruchomości wynosi ok. 80 procent – mówi Tomasz Sznajder, Wiceprezes Zarządu Polnord SA.

O kredyt hipoteczny nie jest jednak łatwo. W ocenie klienta dla banków ważne są: wysokość dochodów, źródło ich uzyskiwania i stabilność zatrudnienia. Te czynniki powodują, że pomimo obniżenia stóp procentowych, w praktyce banki nie zmieniły swoich wymagań wobec potencjalnych kredytobiorców. W dodatku, od 2015 roku o kredyt będzie jeszcze trudniej, gdyż konieczne będzie wniesienie co najmniej 10 procent środków własnych, podczas gdy teraz jest to 5 proc.

Przeczytaj cały artykuł