Tag Archives: #fedorconsulting #polskieradiokraków

  • Polskie Radio Kraków -ZIELONE ŚWIATŁO DLA ROZWOJU MAGAZYNÓW ENERGII W POLSCE

    Pod koniec listopada 2020 r., rząd przyjął projekt nowelizacji Prawa energetycznego, zawierający szereg uregulowań dotyczących magazynów energii. Nowelizacja wprowadza kompleksowe rozwiązania dla funkcjonowania i rozwoju magazynów energii w Polsce. „Magazyny energii wspierają budowę energetyki niskoemisyjnej, przyczyniając się do realizacji celów polityki unijnej w zakresie emisyjności energetyki oraz gospodarki. Magazynowanie energii to niezbędny elementem transformacji energetyki. […]